Profil
Senior Associate
český, anglický
KORPORÁTNÍ PRÁVO, FÚZE A AKVIZICE, korporátní, fúze a akvizice, soulad s právními předpisy, Joint Ventures, PRACOVNÍ PRÁVO, Podnikání a vysílání zaměstnanců do zahraničí, Employment contracts, remuneration and retirement benefits, Ochrana osobních údajů, Kolektivní vyjednávání, Termination of employment, mass redundancies, Pracovněprávní spory, Přechody zaměstnanců při M&A transakcích
Česká republika

Masaryk University in Brno, Faculty of Law (Mgr.)

Česká advokátní komora (Czech Bar Association)