Profil
Senior Associate
KORPORÁTNÍ PRÁVO, FÚZE A AKVIZICE, korporátní, fúze a akvizice, soulad s právními předpisy, Joint Ventures
český, anglický, německý
Česká republika

Charles University in Prague, Law Faculty (Mgr.)
Management Center Innsbruck, Management & Law

Česká advokátní komora (Czech Bar Association)

Články
Odměňování členů volených orgánů obchodních korporací nyní a ve světle novely ZOK
Odměňování členů volených orgánů obchodních korporací nyní a ve světle novely ZOK
Právnická osoba jako statutární nebo kontrolní orgán kapitálových společností a družstev po velké novele ZOK
Právnická osoba jako statutární nebo kontrolní orgán kapitálových společností a družstev po velké novele ZOK
Valná hromada online
Valná hromada online
Je důležité při přeměnách rozlišovat termín lhůta a doba?
Je důležité při přeměnách rozlišovat termín lhůta a doba?
K jakému dni se sestavuje znalecký posudek o přiměřenosti výše vypořádání v rámci převodu jmění na společníka?
K jakému dni se sestavuje znalecký posudek o přiměřenosti výše vypořádání v rámci převodu jmění na společníka?
Podmínky pro rozdělení zisku v kapitálových společnostech dříve a dnes – je vše jinak?
Podmínky pro rozdělení zisku v kapitálových společnostech dříve a dnes - je vše jinak?
Posuzování vad usnesení valné hromady
Posuzování vad usnesení valné hromady
Svěřenské fondy – právní úprava a jejich využití
Svěřenské fondy – právní úprava a jejich využití
Druhy podílů ve společnosti s ručením omezeným
Druhy podílů ve společnosti s ručením omezeným
Druhy podílů ve společnosti s ručením omezeným
Druhy podílů ve společnosti s ručením omezeným
Dispozice s použitým softwarem
Dispozice s použitým softwarem
Přeměny právnických osob
Přeměny právnických osob
Pravidlo podnikatelského úsudku
Pravidlo podnikatelského úsudku
Jak svolat valnou hromadu společností s ručením omezeným a akciových společností
Jak svolat valnou hromadu společností s ručením omezeným a akciových společností
Odměňování jednatelů, členů představenstev a dozorčích rad
Odměňování jednatelů, členů představenstev a dozorčích rad