Profil
Of Counsel
KORPORÁTNÍ PRÁVO, FÚZE A AKVIZICE, korporátní, fúze a akvizice, soulad s právními předpisy, Joint Ventures, Hospodářská soutěž a kartelové právo, ŘEŠENÍ SPORŮ, soudní řešení sporů
český, německý

Fúze, Právo, daně, účetnictví [Mergers, Law, Taxes, Accounting], Linde Praha, 2012
Společnost s ručením omezeným [The Limited Liability Company], Grada Publishing, Prague 2013
Talks and lectures on company transformations, the liability of company officers (statutory bodies), and corporate group law (workshops, IIR, VOX, DTIHK, SČOK)

Česká republika

Charles University in Prague, Law Faculty (Mgr.)

Články
Přeměny obchodních společností mají svá úskalí
Přeměny obchodních společností mají svá úskalí
Orgány akciové společnosti může obsadit jedna osoba
Orgány akciové společnosti může obsadit jedna osoba