Годишна данъчна декларация по ЗКПО

България: Трайна промяна в срока за подаване на годишната данъчна декларация по закона за корпоративното подоходно облагане

Известно е, че като мярка в подкрепа на бизнеса по време на кризата с COVID 19 крайният срок за подаване на годишната данъчна декларация по закона за корпоративното подоходно облагане бе удължен от първоначалния 31 март до 30 юни на следващата година. Същото важи и за крайния срок за обявяване на годишните финансови отчети в търговския регистър. Тук крайният срок вече не е 30 юни, а 30 септември. Измененията обаче са технически изпълнени по такъв начин, че текстът на закона не ги ограничава във времето докато обстоятелствата с ковид 19 се явяват даденост. Тъй като новите правила се доказаха като разумни в практиката, може да се очаква, че ще бъдат запазени и в бъдеще.

Source: Закон за корпоративното подоходно облагане (ЗКПО)

Subscribe to the newsletter