Потърсете специалисти

Разширено търсене

 • Linas Vadeika
  Of Counsel
  Of Counsel
  Литва
  Език: английски, литовски
  Competence: Защита на личните данни
 • Tiberia Karina Hompot
  Junior Associate
  Avocat
  Junior Associate
  Румъния
  Език: английски, румънски, френски
  Competence: корпоративно дело, НЕДВИЖИМИ ИМОТИ
 • Petunia Spria Enciu
  Junior Associate
  Avocat
  Junior Associate
  Румъния
  Език: английски, немски, румънски
  Competence: Бизнес дейности и изпращане на работници в чужбина, Защита на личните данни, Колективно договаряне, Медии, реклама и развлекателна индустрия, НЕСЪСТОЯТЕЛНОСТ И ОЗДРАВЯВАНЕ, Прекратяване на трудови правоотношения, масови уволнения, Процесуално представителство на кредитори в производство по несъстоятелност, Трудови договори, ТРУДОВО ПРАВО, Трудовоправни спорове, Търговски договори
 • Andrei Calin Dragan
  Junior Associate
  Avocat
  Junior Associate
  Румъния
  Език: английски, немски, румънски, френски
  Competence: КОРПОРАТИВНО ПРАВО, СЛИВАНИЯ И ПРИДОБИВАНИЯ, НЕДВИЖИМИ ИМОТИ
 • Codrin Mihai Siniavschi
  Associate
  Avocat
  Associate
  Румъния
  Език: английски, немски, румънски
  Competence: Ühinemine ja jagunemine, Защита правата на кредиторите преди откриване на производството по несъстоятелност, земи - предназначение и планиране, Комплайънс, НЕДВИЖИМИ ИМОТИ, НЕСЪСТОЯТЕЛНОСТ И ОЗДРАВЯВАНЕ, Ползватели на търговски, производствени и офис площи, Правни задължения на управителните органи и на собствениците на капитала в моменти на криза, Преструктуриране на задължения преди откриване на произвдството по несъстоятелност, Процесуално представителство на кредитори в производство по несъстоятелност, разрешаване на спорове, Частни капиталови инвестиции, институционални инвеститори и фондове
 • Loredana Bettina Chira
  Associate
  Avocat
  Associate
  Румъния
  Език: английски, немски, румънски
  Competence: Бизнес дейности и изпращане на работници в чужбина, Защита на личните данни, Комплайънс, Конкурентно и антитръст право, корпоративно дело, КОРПОРАТИВНО ПРАВО, СЛИВАНИЯ И ПРИДОБИВАНИЯ, НЕСЪСТОЯТЕЛНОСТ И ОЗДРАВЯВАНЕ, Прекратяване на трудови правоотношения, масови уволнения, процесуално представителство, Процесуално представителство на кредитори в производство по несъстоятелност, разрешаване на спорове, ТРУДОВО ПРАВО
 • Andrei Mircea Zamfirescu
  Senior Associate
  Avocat
  Senior Associate
  Румъния
  Език: английски, румънски
  Competence: Вътрешен арбитраж, Защита правата на кредиторите преди откриване на производството по несъстоятелност, интелектуална собственост, Медиация и други алтернативни способи за разрешаване на спорове, Медицински продукти, Международно и европейско право, Обезпечаване на задължения при производство по несъстоятелност, Преструктуриране на задължения преди откриване на произвдството по несъстоятелност, процесуално представителство, Процесуално представителство на кредитори в производство по несъстоятелност, Процесуално представителство пред държавни и пред арбитражни съдилища, разрешаване на спорове, разрешаване на спорове, управление на рискове и конфликти, Финансови и данъчни въпроси
 • Alina Valeanu
  Senior Associate
  Avocat
  Senior Associate
  Румъния
  Език: английски, италиански, румънски
  Competence: Ühinemine ja jagunemine, Защита на личните данни, Защита правата на кредиторите преди откриване на производството по несъстоятелност, Колективно договаряне, Комплайънс, корпоративно дело, КОРПОРАТИВНО ПРАВО, СЛИВАНИЯ И ПРИДОБИВАНИЯ, НЕСЪСТОЯТЕЛНОСТ И ОЗДРАВЯВАНЕ, Прекратяване на трудови правоотношения, масови уволнения, Преструктуриране на задължения преди откриване на произвдството по несъстоятелност, съвместни предприятие, Трудовоправни спорове, Търговски договори
 • Catalin Simionescu
  Senior Associate
  Avocat
  Senior Associate
  Румъния
  Език: английски, румънски
  Competence: корпоративно дело, Трудовоправни спорове
 • Adrian Costin Fenesan
  Senior Associate
  Avocat
  Senior Associate
  Румъния
  Език: английски, немски, румънски
  Competence: Ühinemine ja jagunemine, корпоративно дело, КОРПОРАТИВНО ПРАВО, СЛИВАНИЯ И ПРИДОБИВАНИЯ
 • Miruna Dacu-Furdui
  Senior Associate
  Mrs
  Senior Associate
  Румъния
  Език: английски, немски, румънски
  Competence: Защита правата на кредиторите преди откриване на производството по несъстоятелност, земи - предназначение и планиране, НЕДВИЖИМИ ИМОТИ, Недвижими имоти - управление и наем, Обезпечаване на задължения при производство по несъстоятелност, Правна рамка на поддържане на капитала, Процесуално представителство на кредитори в производство по несъстоятелност, разрешаване на спорове, Транспорт и логистика, Търговски договори
 • Sebastian Bolda
  Senior Associate
  Avocat
  Senior Associate
  Румъния
  Език: английски, немски, румънски
  Competence: Ühinemine ja jagunemine, Вътрешен арбитраж, КОРПОРАТИВНО ПРАВО, СЛИВАНИЯ И ПРИДОБИВАНИЯ, НЕДВИЖИМИ ИМОТИ, Недвижими имоти - управление и наем, Покупко-продажба, разрешаване на спорове
 • Ovidiu Valeanu
  Partner
  Avocat, MBA
  Partner
  Румъния
  Език: английски, румънски
  Competence: корпоративно дело, КОРПОРАТИВНО ПРАВО, СЛИВАНИЯ И ПРИДОБИВАНИЯ, НЕДВИЖИМИ ИМОТИ
 • Radu Gilescu
  Partner
  Avocat
  Partner
  Румъния
  Език: английски, немски, румънски
  Competence: Ühinemine ja jagunemine, Банки и финанси, НЕДВИЖИМИ ИМОТИ, Сливания и придобивания на свръхзадължени дружества
 • Adela Fara
  Partner
  Avocat
  Partner
  Румъния
  Език: английски, румънски, френски
  Competence: Ühinemine ja jagunemine, Договори за строителство, Комплайънс, Конкурентно и антитръст право, корпоративно дело, КОРПОРАТИВНО ПРАВО, СЛИВАНИЯ И ПРИДОБИВАНИЯ, НЕДВИЖИМИ ИМОТИ, съвместни предприятие
 • Iuliana Dinu
  Partner
  Avocat
  Partner
  Румъния
  Език: английски, румънски
  Competence: Договори за строителство, земи - предназначение и планиране, НЕДВИЖИМИ ИМОТИ, Покупко-продажба, Ползватели на търговски, производствени и офис площи, ТРУДОВО ПРАВО
 • Vlad Cirjan
  Partner
  Avocat
  Partner
  Румъния
  Език: английски, румънски, френски
  Competence: НЕДВИЖИМИ ИМОТИ, процесуално представителство, Процесуално представителство пред държавни и пред арбитражни съдилища, разрешаване на спорове, Търговски договори
 • Tomáš Běhounek
  Partner
  Advokát
  Чехия
  Език: английски, чешки
  Competence: НЕДВИЖИМИ ИМОТИ, разрешаване на спорове
 • Aet Bergmann
  Partner
  Vandeadvokaat
  Естония
  Език: английски, естонски, немски, финландски, шведски
  Competence: КОРПОРАТИВНО ПРАВО, СЛИВАНИЯ И ПРИДОБИВАНИЯ, разрешаване на спорове, ТРУДОВО ПРАВО
 • Jan Burmeister
  Partner
  Rechtsanwalt, LL. M.
  Унгария
  Език: английски, немски
  Competence: КОРПОРАТИВНО ПРАВО, СЛИВАНИЯ И ПРИДОБИВАНИЯ
 • Zuzana Chudáčková
  Partner
  Advokátka
  Словакия
  Език: английски, немски, словашки
  Competence: КОРПОРАТИВНО ПРАВО, СЛИВАНИЯ И ПРИДОБИВАНИЯ, ТРУДОВО ПРАВО
 • Daniel Gößling
  Partner
  Rechtsanwalt
  България, Германия, Полша
  Език: английски, немски, руски
  Competence: КОРПОРАТИВНО ПРАВО, СЛИВАНИЯ И ПРИДОБИВАНИЯ, разрешаване на спорове, ТРУДОВО ПРАВО
 • Sebastian Harschneck
  Partner
  Rechtsanwalt
  България, Германия
  Език: английски, немски, руски
  Competence: КОРПОРАТИВНО ПРАВО, СЛИВАНИЯ И ПРИДОБИВАНИЯ, НЕСЪСТОЯТЕЛНОСТ И ОЗДРАВЯВАНЕ, разрешаване на спорове
 • Frank Heemann, LL.M.
  Partner
  Rechtsanwalt
  Беларус, Латвия, Литва
  Език: английски, испански, литовски, немски, френски
  Competence: КОРПОРАТИВНО ПРАВО, СЛИВАНИЯ И ПРИДОБИВАНИЯ, НЕСЪСТОЯТЕЛНОСТ И ОЗДРАВЯВАНЕ, разрешаване на спорове
 • Stela Ivanova LL.M.
  Partner
  Advokat
  България, Германия
  Език: английски, български, немски, руски, словенски
  Competence: БИОТЕХНОЛОГИИ И ФАРМАЦЕВТИКА, НЕДВИЖИМИ ИМОТИ, НЕСЪСТОЯТЕЛНОСТ И ОЗДРАВЯВАНЕ
 • Henning Jensen, Dr. iur.
  Partner
  Rechtsanwalt
  Латвия
  Език: английски, латвийски, немски, френски
  Competence: КОРПОРАТИВНО ПРАВО, СЛИВАНИЯ И ПРИДОБИВАНИЯ, НЕДВИЖИМИ ИМОТИ
 • Alexander A. Ließem
  Partner
  Rechtsanwalt
  Беларус
  Език: английски, немски, руски
 • Martin Neupert
  Partner
  Rechtsanwalt
  България, Германия, Полша
  Език: английски, немски
  Competence: КОРПОРАТИВНО ПРАВО, СЛИВАНИЯ И ПРИДОБИВАНИЯ, НЕДВИЖИМИ ИМОТИ
 • Dávid Oršula
  Partner
  Advokát
  Словакия
  Език: английски, немски, словашки
  Competence: БИОТЕХНОЛОГИИ И ФАРМАЦЕВТИКА, КОРПОРАТИВНО ПРАВО, СЛИВАНИЯ И ПРИДОБИВАНИЯ, НЕСЪСТОЯТЕЛНОСТ И ОЗДРАВЯВАНЕ
 • Pavel Pravda
  Partner
  Advokát
  Чехия
  Език: английски, немски, чешки
  Competence: КОРПОРАТИВНО ПРАВО, СЛИВАНИЯ И ПРИДОБИВАНИЯ, НЕСЪСТОЯТЕЛНОСТ И ОЗДРАВЯВАНЕ, разрешаване на спорове
 • dr. Éva Ratatics
  Partner
  ügyvéd
  Унгария
  Език: английски, немски, унгарски
  Competence: КОРПОРАТИВНО ПРАВО, СЛИВАНИЯ И ПРИДОБИВАНИЯ, ТРУДОВО ПРАВО
 • Jan Šafránek
  Partner
  Advokát
  Чехия
  Език: немски, чешки
  Competence: КОРПОРАТИВНО ПРАВО, СЛИВАНИЯ И ПРИДОБИВАНИЯ, разрешаване на спорове
 • Margareta Sovova
  Partner
  Rechtsanwältin
  Словакия
  Език: английски, немски, словашки
  Competence: КОРПОРАТИВНО ПРАВО, СЛИВАНИЯ И ПРИДОБИВАНИЯ, НЕДВИЖИМИ ИМОТИ
 • Kārlis Sviķis, LL.M.
  Partner
  Латвия
  Език: английски, латвийски, немски, руски
  Competence: КОРПОРАТИВНО ПРАВО, СЛИВАНИЯ И ПРИДОБИВАНИЯ, ТРУДОВО ПРАВО
 • Rainer Tom
  Partner
  Rechtsanwalt, ügyvéd
  Унгария
  Език: английски, немски, румънски, унгарски
  Competence: КОРПОРАТИВНО ПРАВО, СЛИВАНИЯ И ПРИДОБИВАНИЯ, НЕДВИЖИМИ ИМОТИ, ТРУДОВО ПРАВО
 • dr. Norbert Varga
  Partner
  ügyvéd
  Унгария
  Език: английски, немски, унгарски
  Competence: БИОТЕХНОЛОГИИ И ФАРМАЦЕВТИКА, НЕДВИЖИМИ ИМОТИ, разрешаване на спорове
 • Dominika Izabela Wagrodzka
  Partner
  Adwokat
  Полша
  Език: английски, немски, полски
  Competence: КОРПОРАТИВНО ПРАВО, СЛИВАНИЯ И ПРИДОБИВАНИЯ, разрешаване на спорове
 • Małgorzata Zamorska
  Partner
  Radca prawny
  Полша
  Език: английски, немски, полски
  Competence: КОРПОРАТИВНО ПРАВО, СЛИВАНИЯ И ПРИДОБИВАНИЯ, НЕДВИЖИМИ ИМОТИ
 • Michał Brach
  Radca prawny
  Полша
  Език: английски, немски, полски
  Competence: КОРПОРАТИВНО ПРАВО, СЛИВАНИЯ И ПРИДОБИВАНИЯ, НЕСЪСТОЯТЕЛНОСТ И ОЗДРАВЯВАНЕ, разрешаване на спорове
 • Lukáš Havel
  Advokát
  Чехия
  Език: английски, немски, чешки
  Competence: БИОТЕХНОЛОГИИ И ФАРМАЦЕВТИКА, разрешаване на спорове
 • dr. Gyula Horváth
  ügyvéd
  Унгария
  Език: английски, немски, унгарски
  Competence: НЕДВИЖИМИ ИМОТИ, разрешаване на спорове
 • dr. Gábor Jánoshalmi
  ügyvéd
  Унгария
  Език: английски, немски, унгарски
  Competence: КОРПОРАТИВНО ПРАВО, СЛИВАНИЯ И ПРИДОБИВАНИЯ, НЕСЪСТОЯТЕЛНОСТ И ОЗДРАВЯВАНЕ, разрешаване на спорове
 • Dr. jur. Joanna Krawczyk LL.M.
  Radca prawny
  Полша
  Език: английски, немски, полски
  Competence: НЕДВИЖИМИ ИМОТИ, разрешаване на спорове
 • Peter Maysenhölder
  Rechtsanwalt
  Чехия
  Език: английски, италиански, немски, френски, чешки
  Competence: КОРПОРАТИВНО ПРАВО, СЛИВАНИЯ И ПРИДОБИВАНИЯ
 • Bertalan Molnár
  Rechtsanwalt
  Унгария
  Език: английски, немски, унгарски
  Competence: НЕСЪСТОЯТЕЛНОСТ И ОЗДРАВЯВАНЕ
 • dr. Katalin Al-Maarri
  Senior Associate
  alkalmazott ügyvéd, LL. M.
  Унгария
  Език: английски, немски, унгарски
  Competence: КОРПОРАТИВНО ПРАВО, СЛИВАНИЯ И ПРИДОБИВАНИЯ, НЕДВИЖИМИ ИМОТИ, ТРУДОВО ПРАВО
 • Katarína Babiaková
  Senior Associate
  Advokátka
  Словакия
  Език: английски, немски, словашки
  Competence: ТРУДОВО ПРАВО
 • dr. Richárd Bódis
  Senior Associate
  alkalmazott ügyvéd, LL. M.
  Унгария
  Език: английски, немски, унгарски
  Competence: НЕСЪСТОЯТЕЛНОСТ И ОЗДРАВЯВАНЕ, разрешаване на спорове
 • Tereza Chalupová
  Senior Associate
  Advokát
  Чехия
  Език: немски, чешки
  Competence: НЕДВИЖИМИ ИМОТИ, разрешаване на спорове
 • Roman Gašparík
  Senior Associate
  Advokát
  Словакия
  Език: английски, немски, словашки
  Competence: КОРПОРАТИВНО ПРАВО, СЛИВАНИЯ И ПРИДОБИВАНИЯ, НЕДВИЖИМИ ИМОТИ
 • Rasa Grambaitė-Pusčienė, LL.M. (Maternity leave)
  Senior Associate
  Advokatė
  Литва
  Език: английски, литовски
  Competence: КОРПОРАТИВНО ПРАВО, СЛИВАНИЯ И ПРИДОБИВАНИЯ, разрешаване на спорове
 • Stephan Heidenhain
  Senior Associate
  Advokát, Rechtsanwalt
  Чехия
  Език: английски, естонски, немски, полски, руски, френски, чешки
  Competence: разрешаване на спорове, ТРУДОВО ПРАВО
 • Ulyana Kavalionak
  Senior Associate
  Беларус
  Език: английски, белоруски, руски
  Competence: БИОТЕХНОЛОГИИ И ФАРМАЦЕВТИКА
 • Kamil Kucharski
  Senior Associate
  Radca prawny
  Полша
  Език: английски, немски, полски
  Competence: БИОТЕХНОЛОГИИ И ФАРМАЦЕВТИКА, КОРПОРАТИВНО ПРАВО, СЛИВАНИЯ И ПРИДОБИВАНИЯ, НЕДВИЖИМИ ИМОТИ
 • Arnas Stonys, Dr.
  Senior Associate
  Advokatas
  Литва
  Език: английски, литовски
  Competence: КОРПОРАТИВНО ПРАВО, СЛИВАНИЯ И ПРИДОБИВАНИЯ
 • Miroslaw Szymaszek
  Senior Associate
  Rechtsanwalt
  Германия
  Език: немски, полски
  Competence: КОРПОРАТИВНО ПРАВО, СЛИВАНИЯ И ПРИДОБИВАНИЯ, ТРУДОВО ПРАВО
 • Ondřej Tejnský
  Senior Associate
  Advokát
  Чехия
  Език: английски, чешки
  Competence: КОРПОРАТИВНО ПРАВО, СЛИВАНИЯ И ПРИДОБИВАНИЯ, ТРУДОВО ПРАВО
 • dr. Réka Vízi-Magyarosi
  Senior Associate
  alkalmazott ügyvéd, LL. M.
  Унгария
  Език: английски, немски, румънски, унгарски
  Competence: БИОТЕХНОЛОГИИ И ФАРМАЦЕВТИКА, КОРПОРАТИВНО ПРАВО, СЛИВАНИЯ И ПРИДОБИВАНИЯ, ТРУДОВО ПРАВО
 • Anna Zablotskaya
  Senior Associate
  Беларус
  Език: английски, белоруски, немски, руски
  Competence: КОРПОРАТИВНО ПРАВО, СЛИВАНИЯ И ПРИДОБИВАНИЯ
 • Jolanta Zupkauskaitė
  Senior Associate
  Advokato padėjėja
  Литва
  Език: литовски, немски, руски
  Competence: НЕСЪСТОЯТЕЛНОСТ И ОЗДРАВЯВАНЕ, ТРУДОВО ПРАВО
 • Zuzana Ďuríková
  Advokát
  Чехия
  Език: английски, немски, словашки, чешки
  Competence: разрешаване на спорове
 • Eva Dvořáková
  Advokát
  Чехия
  Език: английски, немски, чешки
  Competence: КОРПОРАТИВНО ПРАВО, СЛИВАНИЯ И ПРИДОБИВАНИЯ
 • Lola Florianová (née Laštovičková)
  Advokát
  Чехия
  Език: английски, немски, чешки
  Competence: КОРПОРАТИВНО ПРАВО, СЛИВАНИЯ И ПРИДОБИВАНИЯ
 • Jana Gálová
  Advokátka
  Словакия
  Език: английски, немски, словашки
  Competence: КОРПОРАТИВНО ПРАВО, СЛИВАНИЯ И ПРИДОБИВАНИЯ
 • Katarzyna Harna
  Radca prawny
  Полша
  Език: английски, немски, полски
  Competence: НЕДВИЖИМИ ИМОТИ, ТРУДОВО ПРАВО
 • Iva Hulmanová
  Advokátka
  Словакия
  Език: английски, немски, словашки
  Competence: НЕДВИЖИМИ ИМОТИ, ТРУДОВО ПРАВО
 • Jakub Kasl
  Advokát
  Чехия
  Език: английски, чешки
  Competence: НЕДВИЖИМИ ИМОТИ
 • Jiří Kůra
  Advokát
  Чехия
  Език: английски, чешки
  Competence: БИОТЕХНОЛОГИИ И ФАРМАЦЕВТИКА
 • Marek Laca
  advokátsky koncipient
  Словакия
  Език: английски, немски, словашки
  Competence: БИОТЕХНОЛОГИИ И ФАРМАЦЕВТИКА, ТРУДОВО ПРАВО
 • Hans Lauschke, LL.M.
  Associate
  Език: английски, немски
  Competence: БИОТЕХНОЛОГИИ И ФАРМАЦЕВТИКА, КОРПОРАТИВНО ПРАВО, СЛИВАНИЯ И ПРИДОБИВАНИЯ, ТРУДОВО ПРАВО
 • Michala Mihályová
  advokátska koncipientka
  Словакия
  Език: английски, немски, словашки
  Competence: БИОТЕХНОЛОГИИ И ФАРМАЦЕВТИКА, ТРУДОВО ПРАВО
 • Radostina Rangelova
  Advokat
  България
  Език: английски, български, руски
  Competence: НЕСЪСТОЯТЕЛНОСТ И ОЗДРАВЯВАНЕ, разрешаване на спорове, ТРУДОВО ПРАВО
 • dr. Zsófia Sallai
  alkalmazott ügyvéd
  Унгария
  Език: английски, италиански, унгарски
  Competence: БИОТЕХНОЛОГИИ И ФАРМАЦЕВТИКА, КОРПОРАТИВНО ПРАВО, СЛИВАНИЯ И ПРИДОБИВАНИЯ
 • Nina Šťastná
  Advokátka
  Словакия
  Език: английски, немски, словашки
  Competence: ТРУДОВО ПРАВО
 • Anna Suchá
  Advokát
  Чехия
  Език: английски, немски, словашки, чешки
  Competence: ТРУДОВО ПРАВО
 • dr. András Szabó M.
  alkalmazott ügyvéd
  Унгария
  Език: английски, немски, унгарски, шведски
  Competence: НЕДВИЖИМИ ИМОТИ, НЕСЪСТОЯТЕЛНОСТ И ОЗДРАВЯВАНЕ, ТРУДОВО ПРАВО
 • Svetlomira Todorova
  Advokát
  България
  Език: английски, български, немски, френски
  Competence: БИОТЕХНОЛОГИИ И ФАРМАЦЕВТИКА, КОРПОРАТИВНО ПРАВО, СЛИВАНИЯ И ПРИДОБИВАНИЯ, НЕДВИЖИМИ ИМОТИ, ТРУДОВО ПРАВО
 • Róbert Vrablica
  Advokát
  Словакия
  Език: английски, немски, словашки
  Competence: КОРПОРАТИВНО ПРАВО, СЛИВАНИЯ И ПРИДОБИВАНИЯ, разрешаване на спорове
 • Aušra Zabulionytė, LL.M.
  Литва
  Език: английски, литовски
  Competence: разрешаване на спорове
 • Julia Czarnecka
  Aplikant adwokacki
  Полша
  Език: английски, италиански, полски
  Competence: БИОТЕХНОЛОГИИ И ФАРМАЦЕВТИКА, КОРПОРАТИВНО ПРАВО, СЛИВАНИЯ И ПРИДОБИВАНИЯ, разрешаване на спорове
 • Vendula Doležalová
  Чехия
  Език: английски, испански, немски, френски, чешки
  Competence: БИОТЕХНОЛОГИИ И ФАРМАЦЕВТИКА
 • Katarzyna Gajda
  Aplikant radcowski
  Полша
  Език: английски, немски, полски
  Competence: КОРПОРАТИВНО ПРАВО, СЛИВАНИЯ И ПРИДОБИВАНИЯ, НЕСЪСТОЯТЕЛНОСТ И ОЗДРАВЯВАНЕ, разрешаване на спорове
 • Michal Hlavačka
  Чехия
  Език: английски, испански, чешки
  Competence: КОРПОРАТИВНО ПРАВО, СЛИВАНИЯ И ПРИДОБИВАНИЯ
 • Mag., dr. Csilla Keresztes
  ügyvédjelölt
  Унгария
  Език: английски, немски, румънски, унгарски
  Competence: КОРПОРАТИВНО ПРАВО, СЛИВАНИЯ И ПРИДОБИВАНИЯ, НЕСЪСТОЯТЕЛНОСТ И ОЗДРАВЯВАНЕ
 • Karel Kotrba
  Чехия
  Език: английски, чешки
  Competence: НЕСЪСТОЯТЕЛНОСТ И ОЗДРАВЯВАНЕ
 • dr. Kata Kun
  ügyvédjelölt
  Унгария
  Език: английски, немски, унгарски
  Competence: разрешаване на спорове
 • Jan Mandík
  Чехия
  Език: английски, чешки
  Competence: ТРУДОВО ПРАВО
 • Daria Martinovskaya
  Беларус
  Език: английски, белоруски, испански, руски, чешки
  Competence: КОРПОРАТИВНО ПРАВО, СЛИВАНИЯ И ПРИДОБИВАНИЯ
 • Nicole Rysová
  advokátska koncipientka
  Словакия
  Език: английски, словашки
 • Jarosław Sobstel
  Aplikant adwokacki
  Полша
  Език: английски, полски, френски
  Competence: НЕСЪСТОЯТЕЛНОСТ И ОЗДРАВЯВАНЕ, разрешаване на спорове
 • dr. Lilla Szabadics
  ügyvédjelölt
  Унгария
  Език: английски, немски, унгарски
  Competence: КОРПОРАТИВНО ПРАВО, СЛИВАНИЯ И ПРИДОБИВАНИЯ, НЕСЪСТОЯТЕЛНОСТ И ОЗДРАВЯВАНЕ
 • Jana Buršíková
  Of Counsel
  Professional Support Lawyer
  Чехия
  Език: английски, чешки
  Competence: КОРПОРАТИВНО ПРАВО, СЛИВАНИЯ И ПРИДОБИВАНИЯ
 • David Falada
  Of Counsel
  Advokát
  Чехия
  Език: английски, италиански, чешки
 • Yvonne Goldammer
  Of Counsel
  Rechtsanwältin
  Литва
  Език: английски, литовски, немски, руски
  Competence: БИОТЕХНОЛОГИИ И ФАРМАЦЕВТИКА, НЕДВИЖИМИ ИМОТИ, ТРУДОВО ПРАВО
 • Bertrand Jacob
  Of Counsel
  Avocat
  Литва
  Език: английски, литовски, френски
  Competence: КОРПОРАТИВНО ПРАВО, СЛИВАНИЯ И ПРИДОБИВАНИЯ, НЕДВИЖИМИ ИМОТИ
 • Jelena Lukina
  Of Counsel
  Diplom-Juristin
  Естония
  Език: английски, естонски, италиански, немски, руски
 • Lenka Zachardová
  Данъчен съветник
  Старши данъчен консултант
  Чехия
  Език: английски, немски, чешки
 • Ligita Šomase
  Данъчен и счетоводен консултант
  Латвия
  Език: английски, латвийски