Внос на молдовски работници в България

България и Молдова сключиха Спогодба за трудова миграция

На 11 юли 2018г. българското правителство одобри Споразумението за трудовата миграция с Молдова („Споразумението“), сключено между двете страни през юни в София.

Споразумението предвижда, че работници от Молдова могат да бъдат наемани в България за период от 1 години, без да е необходимо специално разрешение за тази цел. В Споразумението е уредена и възможност за удължаване на този период до 3 години. На второ място, регламентиран е и обменът на сезонни работници на годишна база между двете страни за не повече от 9 месеца. Освен това, молдовските работници ще имат същите трудови права и задължения и ще се ползват от същата защита на работното място, която е приложима за българските работници.

Споразумението отразява текущите тенденции за либерализация на трудовия пазар, подкрепян от бизнес сектора в България. По-рано тази година, Парламентът прие важни изменения в Закон за трудовата миграция и трудовата мобилност, като например – увеличаване на квотата от работници от трети страни извън ЕС, които могат да бъдат наемани от фирми в България, както и отпадане на пазарния тест за получаване на Синя карта на ЕС.

Източник: Спогодба за регулиране на трудовата миграция между България и Молдова; Закон за трудовата миграция и трудовата мобилност

Subscribe to the newsletter