Неуспешен опит за въвеждане по-нисък праг на плащанията в брой

Таванът на плащанията в брой остава 10.000 лв. (приблизително 5.000 евро)

Недоверието срещу плащанията в брой е тема, която занимава не едно национално правителство. От 2011 година в България съществува законодателно ограничение, по силата на което плащанията в брой по задължения, надвишаващи определен размер, са недопустими. Плащания по такива задължения могат да се осъществяват само по банков път. При това, видим е стремежът за поетапно снижаване на горната допустима граница в посока минимум, сведен до елементарни сделки от ежедневен характер.

Така, при въвеждането ѝ през 2011 година горната граница възлизаше на 15.000 (петнадесет хиляди) лв. През 2015 година таванът бе свален на 10.000 (десет хиляди) лв. През 2017 година българското правителство внесе в парламента законопроект за още по-строго ограничаване на кешовите разплащания. Законопроектът предвиждаше реформата да се проведе на две стъпки, като от началото на 2018 година максимално допустимата граница бъде сведена на 5.000 (пет хиляди) лв., а от началото на 2019 година – на 1.000 (хиляда) лв.

Но предложеното законодателно изменение бе отхвърлено на второ четене в Народното събрание. Критиците на реформата се позовават на липсата на икономически анализ относно ефективността на мярката в борбата срещу сивата икономика и корупцията.

Източник: Закон за ограничаване на плащанията в брой; Данъчно-осигурителен процесуален кодекс

 

 

 

 

 

Subscribe to the newsletter