Срив в Търговския регистър в България

Разумно е инвеститорите да проверят вписванията относно дружествата си

От 10.08.2018г. Търговският регистър, който в България съставлява електронна база данни, не функционира напълно.

Първоначално достъпът до Регистъра бе преустановен напълно.

От 15.08.2018г., възможността за извършване на електронни справки е възстановена, но не се посочва срок, в който останалите функции на Търговския регистър ще бъдат напълно достъпни. Вписвания за момента изглеждат невъзможни.

Разумно е инвеститорите в български търговски дружества да извършат проверка по отношение пълнотата и поредността на извършените вписвания по партидите на дружествата.

Subscribe to the newsletter