Profile
Associated Partner
КОРПОРАТИВНО ПРАВО, СЛИВАНИЯ И ПРИДОБИВАНИЯ, НЕДВИЖИМИ ИМОТИ, процесуално представителство
английски, немски, румънски
Румъния