Profile
Associate
Български, английски, немски
КОРПОРАТИВНО ПРАВО, СЛИВАНИЯ И ПРИДОБИВАНИЯ, Конкурентно и антитръст право, НЕДВИЖИМИ ИМОТИ, ТРУДОВО ПРАВО, БИОТЕХНОЛОГИИ И ФАРМАЦЕВТИКА, Здравни въпроси, Лекарства, Медицински продукти, Обществени поръчки и публично-частни партньорства, Food, beverages and tobacco
България

Sofia University „St. Kliment Ohridski“ (LL.M.)
King’s College London, University of London (EU Competition Law, PG Diploma)

Bulgarian Bar Association

Geopolitics, Languages, Literature, Travelling

Статии
Как ще бъде приложена в България така наречената мярка „60/40“?
Как ще бъде приложена в България така наречената мярка „60/40“?
България: приет е Законът за мерките по време на извънредно положение
България: приет е Законът за мерките по време на извънредно положение
България: фирмите, които не осъществяват дейност, няма да подават всяка година декларация за липса на дейност
България: фирмите, които не осъществяват дейност, няма да подават всяка година декларация за липса на дейност
Знаете ли как да защитите търговските тайни на Вашата компания?
Знаете ли как да защитите търговските тайни на Вашата компания?
Премахнати са акциите на приносител в България
Премахнати са акциите на приносител в България
Внос на молдовски работници в България
Внос на молдовски работници в България
Провеждане на клинични изпитвания на медицински изделия в страните от Централна и Източна Европа
Провеждане на клинични изпитвания на медицински изделия в страните от Централна и Източна Европа
Какво е важно да знаете за медицинските изделия, направени по поръчка?
Какво е важно да знаете за медицинските изделия, направени по поръчка?
Частно правоприлагане на конкурентното право на ЕС: въвеждане на Директивата за исковe за обезщетения
Частно правоприлагане на конкурентното право на ЕС: въвеждане на Директивата за исковe за обезщетения
Необходимо пояснение на правилата за контрол върху концентрациите
Необходимо пояснение на правилата за контрол върху концентрациите
Важни промени в уредбата на особените залози
Важни промени в уредбата на особените залози
Допълнителни тежести за български работодатели при командироване в чужбина
Допълнителни тежести за български работодатели при командироване в чужбина