Profile
Senior Associate
Чешки, английски
КОРПОРАТИВНО ПРАВО, СЛИВАНИЯ И ПРИДОБИВАНИЯ, корпоративно дело, сливания и придобивания, Комплайънс, съвместни предприятие, ТРУДОВО ПРАВО, Бизнес дейности и изпращане на работници в чужбина, Employment contracts, remuneration and retirement benefits, Защита на личните данни, Колективно договаряне, Termination of employment, mass redundancies, Трудовоправни спорове, Прехвърляне на служители при сделки по сливане и придобиване
Чехия

Masaryk University in Brno, Faculty of Law (Mgr.)

Česká advokátní komora (Czech Bar Association)