Profile
Associate
Български, английски, немски
НЕДВИЖИМИ ИМОТИ, Покупко-продажба, Planning & zoning, land use and building regulations, инфраструктура, Недвижими имоти – управление и наем, Проекти за реструктуриране на недвижими имущества
България