Profile
Senior Associate
Български, английски, немски, руски
НЕДВИЖИМИ ИМОТИ, Покупко-продажба, Planning & zoning, land use and building regulations, инфраструктура, Недвижими имоти – управление и наем, Проекти за реструктуриране на недвижими имущества
България
Статии
За новия Закон за дружествата със специална инвестиционна цел и за дружествата за секюритизация в България
За новия Закон за дружествата със специална инвестиционна цел и за дружествата за секюритизация в България