Profile
Senior Associate
английски, френски, румънски
КОРПОРАТИВНО ПРАВО, СЛИВАНИЯ И ПРИДОБИВАНИЯ, сливания и придобивания, НЕДВИЖИМИ ИМОТИ, Planning & zoning, land use and building regulations, Недвижими имоти – управление и наем, Разрешаване на спорове, ТРУДОВО ПРАВО, Трудовоправни спорове, интелектуална собственост, Търговски договори
Румъния
Статии
Romania: Force Majeure and Hardship – a parallel between the two exceptions to the binding force of the contracts
Romania: Force Majeure and Hardship – a parallel between the two exceptions to the binding force of the contracts