Profile
Senior Associate
Белоруски, английски, немски, руски
корпоративно дело, сливания и придобивания, Комплайънс, Конкурентно и антитръст право, Защита на личните данни, инвестиционни услуги, интелектуална собственост, Обществени поръчки и публично-частни партньорства
Беларус

Belarusian State University, Belarus

Статии
Important news for company owners
Important news for company owners
Changes in trade- and service mark protection
Changes in trade- and service mark protection