Profile
Associate
английски, френски, немски, румънски
КОРПОРАТИВНО ПРАВО, СЛИВАНИЯ И ПРИДОБИВАНИЯ, НЕДВИЖИМИ ИМОТИ
Румъния